MONIZZE & EDENRED

vouchers accepted! Chrono shipping!

(EN) Good news... we accept your MONIZZE & EDENRED vouchers including shipping! (Eco-Gift-Purchasing Power Premium)

 • New red Edenred card: place your order en checkout with the Mastercard option. (in case this option fails due to low Edenred budget, contact us to send you a secured payment link via mail were you can add a payment method)
 • For Monizze & white Edenred card: check your product availability online. Send us your order (wished articles, name and shipping address) through the contact form and a secured payment-link will be sent to you instantly (24/24-7/7). Once your transaction is complete, you will get a full order receipt.
 • Can't figure it out? We are always available via Whatsapp, we answer immediately. Also available during week-ends, easy right!

(NL) Goed nieuws... wij accepteren uw MONIZZE & EDENRED cheques inclusief verzending! (Eco-Gift-Koopkrachtpremie)

 • Nieuwe rode Edenred kaart: plaats uw bestelling en betaal met de Mastercard optie. (indien deze optie mislukt door onvoldoende Edenred budget, contacteer ons zodat wij u een beveiligde betalingslink per mail kunnen verzenden waar u een bijkomende betaalmethode kan kiezen)
 • Voor Monizze en witte Edenred kaart: controleer eerst de beschikbaarheid van uw artikelen online. Stuur ons dan uw bestelling door (gewenste artikelen, naam en verzendadres) via het contactformulier en wij zenden u meteen een beveiligde betaallink (24/24-7/7). Zodra uw transactie is voltooid, ontvangt u een volledige orderbevestiging.
 • Geraak je er toch niet aan uit? Wij zijn steeds via Whatsapp bereikbaar, wij antwoorden onmiddelijk. Ook beschikbaar tijdens het weekend, makkelijk toch!

(FR) Bonne nouvelle... nous acceptons vos chèques MONIZZE & EDENRED port compris! (Eco-Cadeau-Prime pouvoir d’achat)

 • Pour la nouvelle carte rouge Edenred: passez votre commande et payez avec l'option Mastercard. (si cette option échoue en raison d'un budget Edenred insuffisant, contactez nous afin de vous envoyer un lien de paiement sécurisé par e-mail où vous pourrez choisir un mode de paiement supplémentaire)
 • Pour Monizze et carte Edenred blanc: vérifiez d'abord la disponibilité de vos articles en ligne. Ensuite envoyez-nous simplement votre commande (articles préférés, nom et adresse d'envoie) par le formulaire de contact et nous vous enverrons immédiatement un lien de paiement sécurisé (24/24-7/7). Une fois votre transaction terminée, vous recevrez une confirmation de commande complète.
 • Vous n'arrivez pas à comprendre ? Nous sommes toujours disponibles via WhatsApp, nous répondons immédiatement. Aussi disponible durant le week-end, facile hein!

Shopping Cart

  Your cart is empty